Oferujemy również możliwość organizacji 
imprez ze zindywidualizowanym menu,
dobranym do charakteru wydarzenia.

   ©Copyright by Kultura S.C. 2019
Otwarte od 11tej do ostatniego gościa, kuchnia czynna do godz. 23 | ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, Warszawa | tel.: 784 044 051